fbpx

Logowanietech. dent. Paulina Pokusa | 24.06.2019 | www.dentalscan.pl

Uzupełnienia implantoprotetyczne vs skaner wewnątrzustny – 6 ciekawych przypadków (cz. I)

Uzupełnienia implantoprotetyczne vs skaner wewnątrzustny – 6 ciekawych przypadków (cz. I)

Poniżej opiszę przypadki, które pokazują, jak można połączyć cyfrowy wycisk z implantoprotetyką, czyli jak wykorzystać skaner wewnątrzustny w stomatologii. Przedstawię wybrane przypadki uzupełnień implantoprotetycznych. Różnią się między sobą stopniem trudności, rozległością odbudowywanych braków zębowych, zastosowanymi technikami i materiałami z uwzględnieniem wyników leczenia w zakresie estetyki wykonywanych uzupełnień implantoprotetycznych.

Zgodnie z dotychczasową powszechnie stosowaną procedurą, lekarz pobiera tradycyjny analogowy wycisk z transferami wyciskowymi. Na tej podstawie odlewany jest gipsowy model, w którym następnie umieszczane są analogi implantów. Po przygotowaniu gipsowego modelu wykonywany jest łącznik indywidualny i dopiero potem odbudowa protetyczna. Przy wykorzystaniu wewnątrzustnego skanera cała procedura zostaje skrócona i uproszczona. Dzięki skanowaniu z umieszczonym w ustach skanbody, łącznik indywidualny i korona są projektowane jednocześnie na podstawie wirtualnego wycisku. To redukuje do minimum liczbę wizyt pacjenta w gabinecie oraz czas oczekiwania na końcową pracę.

Cyfrowy skaner wewnątrzustny i implantoprotetyka – zgrany duet

PSSST… Za długie, by przeczytać? Obejrzyj video szkoleniowe dla stomatologów i techników dentystycznych – znajdziesz je na końcu artykułu 🙂

Przypadek 1 – uzupełnienie pojedynczego braku zębowego w odcinku przednim

skany wewnątrzustne w implantoprotetyce

Na efekt estetyczny pracy, a szczególnie na poziom tkanek miękkich wokół implantu wpływa sposób osadzenia pracy. Uzupełnienie protetyczne może być ostatecznie cementowane lub przykręcane. Przewagą prac przykręcanych nad cementowanymi jest brak możliwości wystąpienia stanu zapalnego tkanek miękkich i twardych wokół implantów wywołanego pozostawionymi nadmiarami lub wyborem nieodpowiedniego cementu.

Inna sytuacją dla zastosowania uzupełnienia protetycznego przykręcanego, a nie cementowanego, choć zdarza się to rzadziej, są przypadki, kiedy odległość od płaszczyzny platformy protetycznej wszczepionych implantów do płaszczyzny okluzyjnej zębów przeciwstawnych jest na tyle mała, że  wykonanie uzupełnienia cementowanego niosłoby ryzyko utraty pracy protetycznej ze względu na słabą retencję na filarach protetycznych (łącznikach).  Tak jak w danym przypadku.

skany 3d w implantoprotetyce

Powinno się jak najmniej przykręcać i odkręcać nadbudowy. Powoduje to dowierzchołkowe przemieszczanie nabłonka łączącego i nieznaczną resorpcję kości brzeżnej wyrostka zębodołowego. Gdy dziąsło wykazuje anemizację do 5 min, to jest w porządku. Gdy powyżej 10 min można delikatnie zmodyfikować łącznik. Jeśli chodzi o grubość śluzówki –  im grubsza śluzówka, tym więcej możemy ucisnąć pionowo. Gdy dodatkowo śluzówka ma zwiększoną elastyczność, możemy ją bardziej ucisnąć poziomo.

Przypadek 2 – uzupełnienie braku zębowego w odcinku bocznym żuchwy 

jak skaner wewnątrzustny pomaga w implantoprpotetyce

U pacjentów z częściowo zachowanym uzębieniem własnym pod wpływem przyłożonego obciążenia następuje zwiększona jego ruchomość jako forma obrony. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na uzupełnienie oparte na implantach, które są sztywne, po to, aby uniknąć przeciążeń zwarciowych.

Rekomendowany sposób polega na tym, że korony na implantach powinny mieć prześwit 30 µm przy mocnym zaciśnięciu zębów. Pacjent powinien zacisnąć 3 warstwy folii artykulacyjnej, która ma grubość ok. 10 µm. W przypadku 2 folii powinny one swobodnie przechodzić między powierzchniami zwarciowymi zębów łuków przeciwstawnych.

jak skaner do ust pomaga stomatologom

Prawidłowe podejście protetyczne polega na utrzymywaniu kontaktów zwarciowych podczas ruchów artykulacyjnych na zdrowych zębach naturalnych. Tam, gdzie kontakty w ruchach artykulacyjnych na pojedynczych czy na wielu koronach na implantach są niemożliwe do uniknięcia, prowadzenie powinno być możliwie płytkie, aby zminimalizować obciążenia nieosiowe, szczególnie w odcinkach bocznych, gdzie generowane siły są względnie duże.

Przypadek 3 – zaopatrzenie imlantoprotetyczne bezzębnej szczęki

Zaprezentowany przypadek pokazuje sposób wykonania pracy protetycznej (14-punktowego mostu na podbudowie z tlenku cyrkonu opartego na 6 łącznikach hybrydowych cyrkonowych) w sytuacji ograniczonej ilości tkanki kostnej w szczęce w odcinku bocznym przy współistniejącym znacznym deficycie w odcinku przednim. Opisany przypadek nie byłby żadną nowością, ani kontrowersją, gdyby nie fakt, że mamy do czynienia z pacjentem w pełni zdigitalizowanym. Do wykonania odbudowy protetycznej nie tylko nie pobierano wycisku analogowego, ale również nie opierano się na żadnym modelu – ani gipsowym, ani drukowanym. skan zębów 3d

Pierwszy skan został wykonany w celu zobrazowania obszaru przeciwzgryzu oraz rejestracji zgryzu. Następnie pacjentce odkręcono śruby gojące i przykręcono scanposty ze scanbody i za pomocą skanera doskanowano zaimplantowaną szczękę. W tym przypadku (wtedy nie mając takiego doświadczenia w cyfrowym wykonywaniu tak rozległych prac protetycznych) postanowiliśmy przymierzyć najpierw indywidualne hybrydowe łączniki. Następnie wykonać na nich kolejny skan w celu wysłania zlecenia do laboratorium wykonania mostu na podbudowie cyrkonowej.

Modele cyfrowe umieszczone są w wirtualnym artykulatorze i następuje projektowanie i wykonywanie pracy docelowej. W przypadku wykonywania prac niewymagających ręcznego napalania ceramiki, można zrezygnować z wykonania modelu analogowego i całość pracy wykonywać cyfrowo.

Cyrkon i jego możliwości

Stosowanie technologii CAD/CAM w połączeniu z materiałem na bazie tlenku cyrkonu oferuje interesujące możliwości wykonania estetycznych uzupełnień, także przy trudnych warunkach w jamie ustnej. Tlenek cyrkonu nowej generacji, o wysokim stopniu przezierności, można zastosować w licznych wskazaniach. Nadaje się on do wykonania koron pełnoanatomicznych, licowanych całkowicie lub częściowo. Także pod względem doboru koloru materiał ten okazuje się być bardzo elastyczny. Ważną zaletą łączników Zr jest ich indywidualny profil wyłonienia. Całkowita biokompatybilność daje pewność braku alergii. Mogą być używane w przednim, jak i w bocznym odcinku łuku zębowego.

Trzy kolejne przypadki opisuję w dalszej części artykułu na temat cyfrowego wycisku w implantoprotetyce. Zapraszam!

Sprawdź też, jak wynająć skaner wewnątrzustny do gabinetu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dołącz do naszego newslettera

[FM_form id="1"]
Facebook
Facebook