fbpx

Logowanie

Polityka prywatności

Dane administratora

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych przez administratora danych osobowych – spółkę Dental Scan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-413) przy ulicy Gwiaździstej 66 lok. 22.B.01, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000579808, NIP: 8992774357, REGON: 362528456 (dalej: Dental Scan).

Dokument ten sporządzony został w celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)

Jakie dane zbieramy i na jakiej podstawie?

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są za pośrednictwem portalu https://cyfrowywycisk.pl (dalej: Portal), służącemu organizacji szkoleń związanych z cyfrowymi technologiami.

Od naszych zarejestrowanych użytkowników i osób zapisujących się na szkolenia zbierane są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, doświadczenie zawodowe, wizerunek utrwalony na fotografiach i adres IP.

Dane te wykorzystywane będą w celu umożliwienia zarejestrowanym użytkownikom i osobom zapisującym się na szkolenia korzystania z Portalu, a podstawą przetwarzania w tym zakresie jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zarejestrowanych użytkowników – przetwarzanie tych danych jest bowiem niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych, której stroną jest użytkownik Portalu;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku osób zapisujących się na szkolenia – przetwarzanie odbywać się będzie bowiem na podstawie wyrażonej odrębnie zgody.

Portal przyznaje jego odwiedzającym również możliwość publikacji własnych artykułów, w przypadku czego autor podaje jego imię i nazwisko lub firmę, którą reprezentuje. Podstawą przetwarzania będzie tutaj art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie tych danych jest bowiem niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych, której stroną jest autor.

Ponadto jeżeli dany użytkownik Portalu dokonał zapisu do newslettera, to podane przez niego dane (w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail) przetwarzane będą w celu wysyłki wiadomości o charakterze marketingowym. W przypadku takim podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – odbywa się ono na podstawie wyrażonej odrębnie zgody.

Jak wykorzystujemy dane?

Dane przekazane przez zarejestrowanych użytkowników i osoby zapisujące się na szkolenia będą wykorzystywanie jedynie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Portalu, a więc:

 • w przypadku zarejestrowanych użytkowników – tworzenia publicznych kalendarzy szkoleń wraz ze wskazaniem danych organizatora, umieszczania publicznych biogramów i komentarzy, komunikacji z osobami zapisanymi na szkolenia, umożliwienia dokonania płatności za szkolenia;
 • w przypadku osób zgłaszających się na szkolenia – zapisywania się na szkolenia w sposób umożliwiający wgląd w dane organizatorowi, umieszczania publicznych komentarzy, komunikacji z organizatorem szkolenia, umożliwienia dokonania płatności za szkolenia;
 • w przypadku autorów artykułów – poprzez publiczne podanie ich danych jako autorów danych tekstów (lub danych przedsiębiorstw, które reprezentują);
 • w przypadku osób zapisujących się do newslettera – jedynie w celu wysyłki informacji handlowych na wskazane dane.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub profilowane, a będą przetwarzane do czasu usunięcia konta użytkownika lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Prawa osób, których dane dotyczą

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem:

 • korzystania z funkcjonalności Portalu przez zarejestrowanych użytkowników i osoby zapisujące się na szkolenia;
 • opublikowania artykułów w przypadku ich autorów;
 • otrzymywania newslettera w przypadku osób, które wyraziły na to zgodę.

Osobie przekazującej swe dane na rzecz Dental Scan przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto osobie przekazującej dane przysługuje prawo żądania ich usunięcia w następujących przypadkach:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

Informacje o cookies i danych zbieranych automatycznie

Plik cookie to ciąg znaków, najczęściej w postaci niewielkiego pliku tekstowego, który zostaje zapisany na urządzeniu użytkownika w momencie odwiedzin Portalu.

Plików cookie używamy by podnieść użyteczność Portalu i jakość świadczonych usług zgodnie z preferencjami naszych użytkowników. Wykorzystujemy je do anonimowych badań statystycznych związanych z odwiedzinami naszej witryny. Dane zawarte w plikach cookies umożliwiają blokowanie wielokrotnego wyświetlania treści użytkownikowi oraz pomagają zwiększyć efektywność reklam.

Plików cookies używamy również do operacji analitycznych (np. Google Analytics i Senuto) i narzędzi dostawców usług reklamowych (Facebook, usługi reklamowe Google oraz innych sieci i serwerów reklamowych w celu dostarczania reklam o naszych Usługach na innych stronach internetowych i w aplikacjach, z których korzysta użytkownik), w celu dostosowania wyświetlanych reklam i funkcjonalności Portalu do potrzeb użytkowników.

Używamy dwóch rodzajów plików cookie: tymczasowych, które wygasają w momencie wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki oraz stałych, które zostają na urządzeniu użytkownika zgodnie z czasem określonym w parametrach lub usunięcia ich przez użytkownika.

Podczas każdego pobytu na naszym portalu automatycznie zbieramy dane dotyczące wizyty użytkownika, w tym: adres IP, nazwę domeny, typ systemu operacyjnego itp.

Automatycznie pobieramy również dane zawarte w plikach tekstowych cookies, które identyfikują przeglądarkę użytkownika w momencie korzystania z Portalu. Dane te wykorzystywane są w strukturze odseparowanej od jakichkolwiek innych danych i nie posiadamy możliwości ich połączenia np. z kontem użytkownika, ale pozwalają nam na personalizację stron i ofert. W każdej chwili możesz zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć wcześniejsze, wykorzystując stosowne opcje Twojej przeglądarki internetowej.

Pliki cookies mogą zostać wykorzystane do utrzymania aktywnej sesji logowania użytkownika, personalizacji zawartości Portalu i analizy zachowań użytkowników – jednak w tym zakresie nie są przetwarzane dane, które pozwalają zidentyfikować użytkownika.

Pliki cookies przechowywane są maksymalnie przez okres sześćdziesięciu miesięcy.

Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu końcowym, można jednak zmienić domyślne ustawienia i blokować ich obsługę. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi, blokowania i usuwania plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Blokowanie obsługi plików cookies może mieć negatywny wpływ na obsługę funkcjonalności Portalu.

Facebook
Facebook